Hosszúcser Vadászegylet

Hosszúcser Vadászegylet fejléc

 

Köszöntő

 

A Hosszúcser Vadászegylet a Közép-Mecsek tájegységnek 2007. március 1-től a vadgazdálkodója, azonban a vadászterületen folyó vadgazda tevékenységünknek több évtizedes múltja van.

Jogelődeink közül  a Pécsi „Jószerencsét” Vadásztársaság a múlt század ötvenes éveitől 1997. februárjáig, majd - 4 éves erdészeti üzemi hasznosítást követően - 2002. január 1-től 2007. február 28-ig  a Pécsi "Szarvasnóta" Vadásztársaság voltak a vadászterület vadászatra jogosultjai.

A teljes vadászterületünk részévé vált a 2009. április 25-én létesült Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetnek,  ily módon az természetvédelmi oltalom alá került. A természeti értékek védelme nem csak az erdőgazdálkodási, hanem a vadgazdálkodási feladatok összehangolását is indokolta a természetvédelmi érdekekkel.

E célból együttműködünk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal, mint természetvédelmi kezelővel, és a tájegység meghatározó erdőgazdálkodójával, egyben a vadászterületünk kezelőjével, a Mecsekerdő Zrt-vel. A fenti cél érdekében történő kezdeményezésünk alapján a vadászati hatóság 2010. április 29-én vadászterületünket természetvédelmi célú különleges rendeltetésű vadászterületté nyilvánította.

Vadászegyletünket 2010. július 3-án, a nemzetközi - országos vadásznapon az Országos Magyar Vadászati Védegylet a "gróf Nádasdy Ferenc"-emlékplakett kitüntetésben részesítette, a magyar vadgazdálkodás és a természeti értékek védelme érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. Ezzel egyesületünk bekerült a legjobb vadgazdálkodók "klubjába", amely egyben azt is jelenti, hogy  a magasra emelt szakmai mércét az elkövetkező időkben legalábbis tartanunk illik, lehetőség szerint azt még magasabbra kell emelnünk.

Fő feladatunk a vadállomány kiváló minőségben, ökológiai alapon történő kezelése, a vadsűrűség olyan szinten tartása, amely biztosítja az erdő természetes úton történő megújulását, valamint a tájvédelmi körzet botanikailag legértékesebb területének megóvását.

Tevékenységünket 57 fő sportvadászunk, és 2 fő magas szintű szakmai felkészültségű hivatásos vadászunk közreműködésével végezzük. A vadállomány szabályozása a vadászati hatóság által jóváhagyott üzemterv és az éves vadgazdálkodási tervek alapján folyik.

Köszöntő gímbika

Vadászterületünk nagyvadas jellegű. Vadállományát jellemzően gímszarvas, őz és vaddisznó alkotja. A vadállomány élőhelyének fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk. Ennek keretében szelektív vadetetőket üzemeltetünk. Részben szemestakarmány kijuttatásával, részben a vadlegelők művelésével biztosítjuk a vadállomány számára egész évben a megfelelő mennyiségű és összetételű takarmányt.

Napjaink  legnagyobb kihívása számunkra a Pécs közigazgatási területén belül élő vadállomány károsításának megakadályozása, mérséklése. Ennek érdekében a vadászati hatósággal egyeztetett vadkár elhárítási programot dolgoztunk ki és hajtunk végre, továbbá javaslatot tettünk a megoldásra, amely a belterületi élőhelyek felszámolására vonatkozik. Ehhez azonban az érintett városi szervezetek, gazdasági társaságok és a lakosság együttműködésére lenne szükség, amely jelenleg még hiányzik.

Egyesületi életünket rendezvényeink teszik tartalmassá: továbbképzések, lőgyakorlat, szalonka monitoring program, közösségi munkák, erdőtakarítás, vadászati kulturális rendezvények: vadásznapok, vadászbálok, települési rendezvények. Kiemelt figyelmet fordítunk a vadászati kultúra és hagyományok ápolására, idős vadásztársaink megbecsülésére.

Elhunyt vadásztársaink tiszteletére állítottunk emléktáblát az Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Területi Szervezete támogatásával a Lóri vadászház falán 2008. október 19-én. "Jeles elődök lábnyomába lépve" címmel házi kiadásban könyvet jelentettünk meg 2011-ben az emlékezés jegyében.

Eddigi tevékenységünk elismeréseként továbbra is élvezzük a vadászterület tulajdonosi joggyakorlójának bizalmát, amely alapján 2017. március 1-től a következő 20 éves üzemtervi ciklusban is a vadászterület vadászatra jogosultjai lehetünk. Biztosíthatom Önöket arról, hogy a vadászterületen élő vadállományt megóvjuk, annak létszámát szinten tartjuk, élőhelyét fejlesztjük és aktívan járulunk hozzá a természeti értékek védelméhez is.

A cél szerinti tevékenységünk keretében a vadászterületünkön gímszarvas bika egyéni vadászatára fogadunk korlátozott számban bérvadász vendégeket. Elérhetőségünket és árjegyzékünket honlapunkon tekintheti meg.

Remélem, hogy honlapunk elegendő információt nyújt rólunk, és belőle a széles közönség számára is megismerhetővé válik a tevékenységünk. Szíves figyelmébe ajánlom a "Hírek" rovatunkat, ahol  a tagjaink és az érdeklődő közönség számára aktuális információkat közlünk.

Óvjuk együtt a Mecseket, az erdőt, működjünk együtt a természet és a vadállomány védelmében!

Pécs, 2017. május 18.

Vadászüdvözlettel: dr. Jelenszky Márton elnök

 

Területek jelölő

Határoló települések:
Pécs, Orfű, Mánfa

Vadászüdvözlettel
dr. Jelenszky Márton
ElnökHosszúcser Vadászegylet © 2017